Unit 8-活动:教学媒体研究的分析

教学媒体的研究在主体、过程和研究制品上各有什么样的特点?我们可以从中获得什么样的研究启示?谈谈你的看法并与班级同学交流。

话题列表。显示 13 /13个话题
状态 话题 发起人 最新帖子 降序 回帖 设置
2008
20172821057黄瑞妮的头像
20172821057黄瑞妮
20172821003颜容的头像
20172821003颜容
10
2018
20172821028黄雨晴的头像
20172821028黄雨晴
20172821044韦振宇的头像
20172821044韦振宇
8
2007
20172821029曾丽婷的头像
20172821029曾丽婷
20172821029曾丽婷的头像
20172821029曾丽婷
4
2012
20172821023林芳宇的头像
20172821023林芳宇
20172821005黄美君的头像
20172821005黄美君
2
2010
20172821059杨志耀的头像
20172821059杨志耀
20172821027陈晶晶的头像
20172821027陈晶晶
6
2014年
20172821006李姝婷的头像
20172821006李姝婷
20172821036邓施颖的头像
20172821036邓施颖
7
2016
20172821030马悦琳的头像
20172821030马悦琳
20172821030马悦琳的头像
20172821030马悦琳
6
2015年
20172821017彭纪蕾的头像
20172821017彭纪蕾
l20172807001ZAITCEV ANDREI的头像
l20172807001ZAITCEV ANDREI
8
2013
20172821046黄婕的头像
20172821046黄婕
20172821046黄婕的头像
20172821046黄婕
6
2009
20172821009石树航的头像
20172821009石树航
20172821048罗天的头像
20172821048罗天
4
2017
20172821049陈佩晴的头像
20172821049陈佩晴
20172821049陈佩晴的头像
20172821049陈佩晴
6
2011
20172821058袁诗雨的头像
20172821058袁诗雨
20172821058袁诗雨的头像
20172821058袁诗雨
0
19971090穆肃的头像
19971090穆肃
19971090穆肃的头像
19971090穆肃
0