Unit 3-课堂活动2:如果让你修改ASSURE模型中的某一项,你最想修改哪一项?改成什么?为什么?

现在如果让你修改ASSURE模型中的某一项,你最想修改哪一项?改成什么?为什么?

话题列表。显示 11 /11个话题
状态 话题 发起人 最新帖子 降序 回帖 设置
20172821007肖筠娴的头像
20172821007肖筠娴
20172821005黄美君的头像
20172821005黄美君
3
AT
20172821006李姝婷的头像
20172821006李姝婷
20172821030马悦琳的头像
20172821030马悦琳
1
20172821027陈晶晶的头像
20172821027陈晶晶
20172821047郭佳丽的头像
20172821047郭佳丽
2
20172821025陈钰祺的头像
20172821025陈钰祺
20172821025陈钰祺的头像
20172821025陈钰祺
1
20172821020马桂秋的头像
20172821020马桂秋
20172821052李淑怡的头像
20172821052李淑怡
4
20172831001钟倩怡的头像
20172831001钟倩怡
20172821056郑丽文的头像
20172821056郑丽文
3
winners
20172821019黄雪微的头像
20172821019黄雪微
20172821019黄雪微的头像
20172821019黄雪微
2
20172821037万芷芊的头像
20172821037万芷芊
20172821017彭纪蕾的头像
20172821017彭纪蕾
2
20172821053林泳妍的头像
20172821053林泳妍
20172821012周妍的头像
20172821012周妍
2
20172821034尤美玲的头像
20172821034尤美玲
20172821004邓碧兰的头像
20172821004邓碧兰
2
20172821031曾玉怡的头像
20172821031曾玉怡
20172821035邓家文的头像
20172821035邓家文
1