Unit 2-活动1:分组讨论下你所知道的教学系统有哪些?一个教学系统应该包括哪些要素?

话题列表。显示 13 /13个话题
状态 话题 发起人 最新帖子 降序 回帖 设置
20172821046黄婕的头像
20172821046黄婕
20172821046黄婕的头像
20172821046黄婕
6
20172821007肖筠娴的头像
20172821007肖筠娴
20172821058袁诗雨的头像
20172821058袁诗雨
4
20172821040邱汶欣的头像
20172821040邱汶欣
20172821013郑浩燃的头像
20172821013郑浩燃
4
20172821025陈钰祺的头像
20172821025陈钰祺
20172821025陈钰祺的头像
20172821025陈钰祺
5
20172821035邓家文的头像
20172821035邓家文
20172821008沈雯瑶的头像
20172821008沈雯瑶
3
20172821057黄瑞妮的头像
20172821057黄瑞妮
20172831019黄茵茵的头像
20172831019黄茵茵
7
20172821034尤美玲的头像
20172821034尤美玲
20172821004邓碧兰的头像
20172821004邓碧兰
8
20172821051廖晓玲的头像
20172821051廖晓玲
20172821015赖嘉欣的头像
20172821015赖嘉欣
5
winners
20172821019黄雪微的头像
20172821019黄雪微
20172821024陈丰慧的头像
20172821024陈丰慧
5
20172821037万芷芊的头像
20172821037万芷芊
20172821055刘俊辉的头像
20172821055刘俊辉
4
20172821045欧奕的头像
20172821045欧奕
20172821009石树航的头像
20172821009石树航
3
AT
20172821021周颖樱的头像
20172821021周颖樱
20172821023林芳宇的头像
20172821023林芳宇
5
20172821049陈佩晴的头像
20172821049陈佩晴
20172821039苏浩佳的头像
20172821039苏浩佳
4