Unit 4-活动3: 请同学们上网查找资料并了解最新视觉媒体的表现形式?并了解他们的特点是什么?

活动一: 请同学们上网查找资料并了解最新视觉媒体的表现形式?并了解他们的特点是什么?
话题列表。显示 9 /9个话题
状态 话题 发起人 最新帖子 降序 回帖 设置
20172821007肖筠娴的头像
20172821007肖筠娴
20172821058袁诗雨的头像
20172821058袁诗雨
2
20172821051廖晓玲的头像
20172821051廖晓玲
20172821051廖晓玲的头像
20172821051廖晓玲
2
20172821037万芷芊的头像
20172821037万芷芊
20172821017彭纪蕾的头像
20172821017彭纪蕾
3
20172821057黄瑞妮的头像
20172821057黄瑞妮
20172821050林玉婷的头像
20172821050林玉婷
6
20172821049陈佩晴的头像
20172821049陈佩晴
20172821053林泳妍的头像
20172821053林泳妍
2
20172821027陈晶晶的头像
20172821027陈晶晶
20172821027陈晶晶的头像
20172821027陈晶晶
1
20172821034尤美玲的头像
20172821034尤美玲
20172821003颜容的头像
20172821003颜容
3
winners
20172821019黄雪微的头像
20172821019黄雪微
20172821019黄雪微的头像
20172821019黄雪微
0
AT
20172821006李姝婷的头像
20172821006李姝婷
20172821006李姝婷的头像
20172821006李姝婷
1